Spotkania z pracodawcami

IV spotkanie noworoczne kadry kierowniczej WNoŻCziK z przedstawicielami świata biznesu

1 lutego 2018 roku przedstawiciele kadry kierowniczej Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji spotkali się z członkami Zespołu Doradców i Pracodawców, powołanego przy Radzie Wydziału oraz innymi przedstawicielami świata biznesu. Spotkanie zostało zorganizowane przez WNoŻCziK oraz Polską Federację Producentów Żywności-Zespół Pracodawców.​

Spotkanie z przedstawicielami Pracodawców dla absolwentów Kierunku Gastronomia i Hotelarstwo

III spotkanie noworoczne kadry kierowniczej WNoŻCziK z przedstawicielami świata biznesu

Molecular gastronomy and its applications: molecular cuisine and "note by note" cuisine

II spotkanie noworoczne kadry kierowniczej WNoŻCziK z przedstawicielami świata biznesu

W dniu 11 stycznia 2016 roku odbyło się II noworoczne spotkanie kadry kierowniczej Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji z przedstawicielami świata biznesu, a w tym członkami Zespołu Doradców i Pracodawców, powołanego przy Radzie Wydziału. Spotkanie zostało zorganizowane przez WNoŻCziK i Polską Federację Producentów Żywności-Zespół Pracodawców.

W powitaniu skierowanym do uczestników, dziekan Wydziału – prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, podziękowała wszystkim za liczne przybycie, co uznać można za dowód coraz większej świadomości konieczności współpracy między nauką a gospodarką, a dyrektor generalny PFPŻ – mgr inż. Andrzej Gantner, nawiązał do dotychczasowego udziału przedstawicieli biznesu w działalności WNoŻCziK oraz wspomniał o planowanym wspólnym uruchomieniu nowego kierunku studiów II stopnia o charakterze praktycznym, którego celem będzie kształcenie wysokospecjalistycznej kadry zarządzającej przedsiębiorstwami sektora żywnościowego i pokrewnych branż.

Uczestnicy spotkania bardzo pozytywnie ocenili dotychczasową współpracę z Wydziałem, deklarując dalszy jej rozwój dla dobra obu stron, a zwłaszcza tak postulowanej innowacyjności nauki i gospodarki, możliwej między innymi dzięki aplikacyjności badań naukowych i transferowi wiedzy.

Spotkanie władz Uczelni z przedstawicielami organizacji gospodarczych

21.05.2014 odbyło się spotkanie władz Uczelni z przedstawicielami organizacji gospodarczych w ramach Projektu nr KSI – POKL.04.01.01 – 00 -051/11 – 00

„Podnoszenie jakości zarządzania zasobami SGGW”. Tematem spotkania była ”Rola pracodawców kluczowych i ich wpływ na doskonalenie jakości kształceniaPo części oficjalnej seminarium, na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji odbyły się robocze spotkania zaproszonych przedsiębiorców z naukowcami. Dyskusje miały wymiar praktyczny, a uwagi dotyczyły programów nauczania studentów. Seminarium było inspirującym wydarzeniem, zarówno dla władz Wydziałów Uczelni, jak i dla samych przedsiębiorców oraz doskonałą okazją do wymiany poglądów.