O Instytucie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Kontynuując dorobek naukowy i wyznaczone w tym zakresie priorytety, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka realizuje misję przyjętą w Strategii Rozwoju Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji do 2020 roku, której treść dostosowana do zakresu działania, brzmi następująco:

Służba polskiemu społeczeństwu na rzecz zdrowia i jakości życia, przez prowadzenie badań w zakresie prawidłowego żywienia, dietoprofilaktyki zorientowanej na zmniejszenie skali występowania chorób dietozależnych, edukacji żywieniowej z uwzględnieniem praw konsumentów, jakości i bezpieczeństwa żywności spełniającej oczekiwania konsumentów, rozwiązań techniczno-technologicznych sprzyjających wdrażaniu innowacyjnych technologii produkcji żywności gwarantujących przewagę konkurencyjną na rynku krajowym, Unii Europejskiej oraz światowym.