Nowy projekt we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim

Opracowanie biostarterów wspomagających dojrzewanie mięsa wołowego na sucho

Pracownicy Katedry Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności, Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka: prof. dr hab. Wiesław Przybylski, dr hab. Danuta Jaworska prof. SGGW oraz dr inż. Piotr Sałek, w ramach projektu TANGO-IV-C/0005/2019 dofinansowanego z NCBiR: Opracowanie biostarterów wspomagających dojrzewanie mięsa wołowego na sucho przeprowadzą badania,  których celem będzie ocena zmian jakości wołowiny sezonowanej z wykorzystaniem wystandaryzowanych kultur starterowych wspomagających procesy dojrzewalnicze.

Lata realizacji projektu: 2021 – 2024; Liczba miesięcy: 36

Lider projektu: Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii (dr Julia Pawłowska)

I. Konsorcjant: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
(prof. dr hab. Wiesław Przybylski, dr hab. Danuta Jaworska prof. SGGW, dr inż. Piotr Sałek)

II. Konsorcjant: Krzysztof Sawicki Chris, Mikro przedsiębiorca, Kraków-Podgórze

Dofinansowanie z NCBiR: 1.890.964,86 zł

Kwota dla SGGW 495.761,25 zł