Partnerstwo instytucjonalne w kształtowaniu zachowań żywieniowych w trosce o zdrowie publiczne

Konferencja dedykowana Prof. dr hab., dr h.c. Stanisławowi Bergerowi
w 100-lecie urodzin

Biogram