Projekty edukacyjno – badawcze

Projekty edukacyjno-badawcze realizowane przez Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka oraz Wydział Żywienia Człowieka we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym:

z Fundacją Carrefour, Program ABC Zdrowego Żywienia, którego celem jest dostarczenie wiedzy i podniesienie świadomości żywieniowej beneficjentów projektu (dzieci oraz osób powyżej 65 roku życia), a także kształtowanie umiejętności dokonywania przez konsumentów racjonalnych wyborów żywieniowych, niezależnie od ich sytuacji społeczno – ekonomicznej;

z Fundacją Nutricia, Program Zdrowo jemy zdrowo rośniemy, którego celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez promowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;

z internetowym portalem pracy i stażów FOODjobs, którego celem jest komunikacja między Uczelniami a zakładami produkcyjnymi branży spożywczej;

z Nestlé oraz Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki projekt badawczy „Zacznij od Lekkiej”. W ramach projektu dokonano oceny sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz sprawności fizycznej 12-13-latków biorących udział w programie „Lekkoatletyka dla każdego!” na tle dzieci w tej grupie wiekowej, które w nim nie uczestniczą;

z Kulczyk Foundation program „Żółty Talerz”, którego Wydział jest merytorycznym partnerem. „Żółty Talerz” to program wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce, którego celem jest osiągniecie większej liczby dzieci jedzących w stołówce; lepsze jakościowo i zdrowsze jedzenie; mobilizacja dorosłych do pomocy w żywieniu dzieci oraz łatwiejszy dostęp do wiedzy o zdrowym żywieniu;

z Sektorową Radą ds. KompetencjiSektor Żywności Wysokiej Jakości. Współpraca polega na wymianie informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w sektorze spożywczym, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji oraz rynku pracy. Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze.