Badania i projekty

 • Projekty ogólno-instytutowe

  Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego – projekt badawczy (SUP-RIM)

  Zadanie zlecone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Uczelnie tworzące sieć:

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie — Lider

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  Okres trwania: 2023-2027

   

 • Projekty realizowane w Katedrze Żywienia Człowieka

  Prace badawcze Katedry Żywienia Człowieka koncentrują się na określaniu wpływu wybranych czynników na sposób żywienia i stan odżywienia, co może być wykorzystane do formułowania zaleceń żywieniowych, mogących poprawić stan odżywienia i zdrowia, a w konsekwencji jakość życia różnych subpopulacji.

  Badaniami obejmowane są osoby ze wszystkich grup wiekowych (dzieci, młodzież, osoby dorosłe i starsze), w różnych stanach fizjologicznych (kobiety w ciąży i karmiące), zdrowe oraz te z otyłością lub zaburzeniami metabolicznymi, zaburzeniami płodności. Przedmiotem badań jest ocena wartości energetycznej i odżywczej diet, potencjał antyoksydacyjny diety, spożycie grup produktów i stosowanie suplementów w kontekście wybranych wskaźników stanu odżywienia, zarówno biochemicznych jak i antropometrycznych, a także uwarunkowań socjo-demograficznych. Efektem prowadzonych badań jest opracowywanie i doskonalenie strategii żywieniowych w zakresie programowania żywieniowego i racjonalizacji żywienia w kierunku poprawy stanu zdrowia i, w konsekwencji, jakości życia człowieka począwszy od okresu płodowego do wieku podeszłego.

  PROJEKTY

  ABC of Healthy Eating – ABC of Kids Nutrition and the awareness campaign in 8 major cities in Poland to develop guidelines on healthy eating for children 7-9 years old and increase their nutritional knowledge

  Projekt finansowany przez Fundation Carrefour

  Kierownik projektu: dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW

  Okres trwania: 2017 – 2018

  www.abczywienia.pl

  ABC Żywienia Dzieci

  Projekt finansowany przez Fundation Carrefour

  Kierownik projektu: dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW

  Okres trwania: 2016

  www.abczywienia.pl

  ABC OF HEALTHY EATING

  Projekt finansowany przez Fundation Carrefour

  Kierownik projektu: dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW

  Okres trwania: 2014 – 2016

  www.abczywienia.pl

  DOBRA PRAKTYKA ŻYWIENIOWA GIMNAZJALISTÓW

  Projekt finansowany przez MNiSzW, nr projektu: 2014/DIR/608/UMW

  Kierownik projektu: dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina, koordynator projektu: dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW

  Okres trwania: 2014 – 2015

  THE ASSESSMENT OF THE IMPACT OF MILD DEHYDRATION ON THE COGNITIVE FUNCTIONS AMONG THE ELDERLY

  Projekt badawczy finansowany przezEuropean  Hydration Institute (EHI), Madryt

  Kierownik projektu: dr hab. Barbara Pietruszka, prof. SGGW, wykonawca: mgr Agata Białecka

  Okres trwania: 2013 – 2014

  NOWE STRATEGIE ŻYWIENIOWE UWZGLĘDNIAJACE SZCZEGÓLNE POTRZEBY OSÓB STARSZYCH DLA POMYŚLENGO STARZENIA SIĘ W EUROPIE

  Projekt PMW finansowany przez MNiSzW, nr projektu: 2310/7PR/11/2012/2

  Kierownik projektu: dr hab. Barbara Pietruszka, prof. nadzw. SGGW

  Okres trwania: 2012 – 2016

  ASSESSMENT OF HYDRATION BY BEVERAGES IN ELDERLY

  Projekt badawczy finansowany przezEuropean Hydration Institute (EHI), Madryt

  Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Drywień

  Okres trwania: 2012 – 2013

  NEW DIETARY STRATEGIES ADDRESSING THE SPECIFIC NEEDS OF THE ELDERLY POPULATION FOR AN HEALTH AGEING IN EUROPE

  Akronim: NU-AGE

  Projekt finansowany w ramach VII Programu Ramowego UE, Temat 2: Żywność, Rolnictwo i Rybołówstwo oraz Biotechnologia; nr projektu: 266486 THEME KBBE.2010.2.2-02 Diet and prevention of functional decline of the elderly – Call: FP7-KBBE-2010-4

  Kierownik projektu: dr hab. Barbara Pietruszka, prof. nadzw. SGGW

  Okres trwania: 2011 – 2016

  http://www.nu-age.eu

  OCENA RYZYKA POBRANIA Z DIETĄ SZTUCZNYCH SUBSTANCJI SŁODZĄCYCH W RÓŻNYCH GRUPACH POPULACYJNYCH ORAZ WPŁYWU ASPARTAMU NA WYBRANE PARAMETRY GOSPODARKI WAPNIOWEJ

  Projekt habilitacyjny finansowany przez NCN, nr projektu: N N312 433140

  Kierownik projektu: dr inż. Elżbieta Wierzbicka

  Okres trwania: 2011- 2014

  WPŁYW SUPLEMENTACJI DIETY ŻELAZEM I CYNKIEM NA OBRONĘ ANTYOKSYDACYJNĄ UKŁADU ROZRODCZEGO – BADANIA MODELOWE

  Projekt promotorski finansowany przez NCN, nr projektu: N N312 256440

  Kierownik projektu: dr hab. Barbara Pietruszka, prof. nadzw. SGGW; wykonawcy: mgr inż. Dawid Madej

  Okres trwania: 2011 – 2013

  INTERAKCJE WITAMIN PRZECIW UTLENIJĄCYCH W OCHRONIE DNA PRZED STRESEM OKYDACYJNYM

  Projekt finansowany przez MNiSzW, nr projektu: N N312 410037

  Kierownik projektu: dr hab. Agata Wawrzyniak, prof. SGGW

  Okres trwania: 2009 – 2012

  HARMONIZACJA NORM ŻYWIENIA W EUROPIE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM GRUP RYZYKA I ZROZUMIENIA ZALECEŃ PRZEZ KONSUMENTÓW – SIEĆ DOSKONAŁOŚCI.

  Akronim: Eurreca

  Projekt SPUB-M finansowany przez MNiSzW, nr projektu: 520/6.PR.UE/2008/7

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Brzozowska

  Okres trwania: 2008 -2012

  KORZYŚCI I ZAGROŻENIA UZUPEŁNIANIA DIETY ŻELAZEM I CYNKIEM – BADANIA MODELOWE

  Projekt habilitacyjny finansowany przez MNiSzW, nr projektu: N N312 329735

  Kierownik projektu: dr inż. Joanna Kałuża

  Okres trwania: 2008 – 2011

  HARMONISING NUTRIENT RECOMMENDATION ACROSS EUROPE WITH SPECIAL FOCUS ON VULNERABLE GROUPS AND CONSUMER UNDERSTANDING – NETWORK OF EXCELLENCE

  Akronim: EURRECA

  Projekt finansowany w ramach VI Programu Ramowego UE, Priorytet 5: Jakość i bezpieczeństwo żywności; nr projektu: FP6-36196-2 (FOOD)

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Brzozowska

  Okres trwania: 2007 – 2012

  http://www.eurreca.org

  ASPEKTY MEDYCZNE, PSYCHOLOGICZNE, SOCJOLOGICZNE I EKONOMICZNE STARZENIA SIĘ LUDZI W POLSCE

  Akronim: PolSenior

  Projekt zamawiany, nr projektu: PBZ-MEIN-9/2/2006, koordynowany przez Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

  Kierownik zadania w SGGW „Ocena zwyczajów żywieniowych oraz sposobu żywienia osób starszych”: dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy

  Okres trwania: 2007 – 2010

  http://polsenior.iimcb.gov.pl/

 • Projekty realizowane w Katedrze Dietetyki

  W obszarze prowadzonych w Katedrze Dietetyki badań znajduje się optymalizacja postępowania oraz poradnictwa dietetycznego w profilaktyce i terapii różnych schorzeń (m. in. otyłość, cukrzyca, hiperlipidemie, nadciśnienie, niedokrwistość, osteoporoza, alergie pokarmowe, celiakia, choroby nowotworowe) oraz ocena wpływu zachowań żywieniowych na stan zdrowia dzieci i młodzieży oraz osób o zwiększonej aktywności fizycznej. W ramach działalności Katedry prowadzone są też badania nad wpływem składników diety na funkcjonowanie tarczycy, nerek, gonad, wątroby i enzymów tworzących potencjał antyoksydacyjny w organizmie, mające na celu profilaktykę żywieniową oraz właściwą dietoterapię otyłości, chorób układu krążenia, cukrzycy, niealkoholowego stłuszczenia wątroby oraz przewlekłej niewydolności nerek. W obszarze zainteresowań badawczych w Katedrze od wielu lat pozostaje też ocena wpływu składników diety na stan zapalny, szczególnie w obrębie przewodu pokarmowego i znaczenie diety w zmniejszaniu narażenia organizmu na skutki zanieczyszczenia środowiska. Istotnym elementem prowadzonej działalności są również badania metabolomiczne, które mogą stanowić podstawę do tworzenia bardziej spersonalizowanego podejścia w dietoprofilaktyce i dietoterapii różnych schorzeń. Istotne miejsce wśród kierunków badań ma również ocena dynamiki wykorzystania składników pokarmowych oraz określenie zdolności adaptacyjnych organizmu, szczególnie w zakresie gospodarki energetycznej, do zmiany sposobu żywienia u osób zdrowych i chorych.

  PROJEKTY

  Ocena wpływu beta-glukanu z owsa na integralność bariery jelitowej w chemicznie indukowanym zapaleniu jelita grubego
   
  Projekt NCN (Preludium 22)
   
  Kierownik projektu: mgr Łukasz Kopiasz
   
  Czas trwania: 03.01.2024 – 02.01.2026

  Wpływ modulacji mikrobioty jelitowej indukowanej β-fruktanami typu inuliny cykorii na parametry metaboliczne i biomarkery osi jelitowo-skórnej w przewlekłym stanie zapalnym skóry

  Projekt NCN (Opus 23)

  Lider: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk (dr hab. Urszula Krupa-Kozak, profesor IRZiBŻ PAN)

  Czas trwania: 2023-2027

  Działanie beta-glukanu z owsa w chorobie Leśniowskiego-Crohna – badanie przedkliniczne

  Projekt NCN (Opus 24)

  Kierownik ze strony Lidera Projektu (SGGW): prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska (konsorcjum Projektu, partnerzy: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie)

  Czas trwania: 2023-2026

  Profil metabolomiczny i długość telomerów jako wskaźniki toksycznego działania metali w pyłach/dymach spawalniczych w europejskiej populacji spawaczy (Belgia, Finlandia, Holandia, Portugalia, Polska)

  Projekt NCN (Opus)

  Kierownik ze strony Partnera Projektu: dr hab. Lucyna Kozłowska, prof. SGGW (Lider Projektu: Instytut Medycyny Pracy w Łodzi)

  Czas trwania:  2020-2023

  Toksyczność nanoplastiku: wpływ na oś jelito-mózg

  Projekt NCN (Opus 18)

  Kierownik ze strony Partnera Projektu: dr. Katarzyna Dziendzikowska (Lider Projektu: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej)

  Czas trwania: 2020-2024

  Określenie częstości stłuszczenia wątroby u dziewcząt z zespołem metabolicznym oraz zależności między rodzajem węglowodanów diety a składowymi zespołu metabolicznego

  Projekt NCN (Miniatura)

  Kierownik Projektu: dr Aleksandra Kołota

  Czas trwania: 2019-2021

  Analiza wpływu podaży witaminy d z produktów spożywczych na poziom 25(oh)-cholekalcyferolu we krwi, w zależności od ekspozycji na promieniowanie słoneczne

  Projekt NCN (Miniatura)

  Kierownik Projektu: dr hab. Dominika Głąbska, prof. SGGW

  Czas trwania: 2019-2020

  Mechanizmy działania 1-3,1-4-beta-d-glukanu z owsa we wczesnych stadiach kancerogenezy okrężnicy

  Projekt NCN (Opus 15)

  Kierownik Projektu: prof. Joanna Gromadzka-Ostrowska

  Czas trwania: 21.01.2019 – 20.01.2024

  Poszukiwanie prognostycznych markerów metabolomicznych efektywności interwencji żywieniowej u pacjentów hemodializowanych

  Projekt NCN (Opus)

  Kierownik ze strony Partnera Projektu: dr hab. Lucyna Kozłowska, prof. SGGW (Lider Projektu: Instytut Medycyny Pracy w Łodzi)

  Czas trwania: 2018-2021

  Preventive measures to reduce the adverse health impact of traffic-related air pollution

  Projekt BEDREHELSE-Programme

  Kierownik ze strony Partnera Projektu: prof. Joanna Gromadzka-Ostrowska (Lider Projektu: Norwegain Institute of Public Health)

  Czas trwania: 01.07.2017-30.06.2022

  Projekt Żółty Talerz (projekt naukowo-edukacyjny) – Poprawa organizacji i  jakości żywienia dzieci w placówkach żywienia zbiorowego w Polsce

  Nazwa partnera: Kulczyk Foundation, porozumienie o współpracy 2.10.2017-31.12.2020 r.

  Lider projektu: dr hab. Anna Harton

  Czas trwania: lata 2017-2020

  https://zoltytalerz.pl/o-programie/

  Ocena neurotoksyczności nanocząstek srebra ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na metabolizm steroidów w hipokampie

  Projekt NCN (Miniatura)

  Kierownik Projektu: dr Katarzyna Dziendzikowska

  Czas trwania: 2017-2018

  WPŁYW ROZPUSZCZALNEJ FRAKCJI BETA-GLUKANÓW OWSA NA NIESWOISTE STANY ZAPALNE JELITA GRUBEGO

  Projekt NCN nr 2015/17/B/NZ9/01740 pt. (konkurs OPUS 9)

  Kierownik Projektu: prof. dr hab. Joanna Gromadzka – Ostrowska

  Okres trwania: 19.02.2016 – 18.02.2020

  ZDROWO JEMY ZDROWO ROŚNIEMY

  Umowa o współpracy z Wydziałem podpisana 5.12.2014

  Kierownik projektu: dr inż. Joanna Myszkowska – Ryciak

  Okres trwania: 2014-2017

  ZAPOBIEGANIE NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ CHOROBOM PRZEWLEKŁYM POPRZEZ EDUKACJĘ SPOŁECZEŃSTWA W ZAKRESIE ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

  Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW) Projekt nr KIK/34

  Zadanie 3: Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce

  Uczestnicy projektu: dr hab. Ewa Lange, mgr inż. Sylwia Gudej dr inż. Danuta Gajewska

  Okres trwania: 2014-2016

  GREEN FUELS AND HUMAN HEALTH – TOXICITY OF ENGINE EMISSIONS FROM 1ST AND 2ND GENERATION BIODIESEL FUELS

  PNRP-FuelHealth (Polish-Norwegian Research Programme)

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Gromadzka – Ostrowska

  Okres trwania: 01.11.2013 – 31.10.2016

  WPŁYW NANOCZĄSTECZEK SREBRA NA METABOLIZM WĄTROBY (BADANIA MODELOWE)  

  Projekt finansowany przez MNiSzW Diamentowy nr DI 2011 023941

  Kierownik projektu: mgr. inż. Sylwia Gudej

  Okres trwania: 2012-2013

  WPŁYWU BETA GLUKANÓW OWSA NA PROCES ZAPALNY W PRZEWODZIE POKARMOWYM

  Projekt finansowany przez MNiSzW nr NN312427440

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Gromadzka – Ostrowska

  Okres trwania: 10.05.2011 – 09.11.2014

  WPŁYW PROPORCJI MAKROSKŁADNIKÓW I RODZAJU TŁUSZCZU W DIECIE NA MECHANIZMY REGULACJI CIŚNIENIA TĘTNICZEGO W NERKACH

  Projekt finansowany przez MNiSW/NCN nr NN 312255736

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Danuta Rosołowska – Huszcz

  Okres trwania: 2009-2012

  DZIAŁANIE INSULINY W BIAŁEJ TKANCE TŁUSZCZOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU SPOŻYCIA WĘGLOWODANÓW, BIAŁKA I TŁUSZCZU

  Projekt finansowany przez MNiSW/NCN nr NN 312 246336

  Okres trwania: 2009-2012

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Danuta Rosołowska – Huszcz

  METABOLIZM I DZIAŁANIE HORMONÓW ZAANGAŻOWANYCH W REGULACJĘ BILANSU ENERGETYCZNEGO W ZALEŻNOŚCI OD WARTOŚCI ENERGETYCZNEJ DIETY

  Projekt finansowany przez MNiSW nr NN 312 379037

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Danuta Rosołowska – Huszcz

  Okres trwania: 2009-2011

  WPŁYW DIETY TYPU ZACHODNIEGO I JEJ MODYFIKACJI NA METABOLIZM TESTOSTERONU I PARAMETRY STRESU OKSYDACYJNEGO W WĄTROBIE

  Projekt finansowany przez MNiSWNN 312 204735

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Gromadzka – Ostrowska

  Okres trwania: 2008-2011

  IMPACT OF NANOMATERIALS ON HUMAN HEALTH: LESSONS FROM IN VITRO AND ANIMAL MODELS
  Projekt WP 2.2. w PNRF-122-AI-1/07 (Polish-Norwegian Research Fund)

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Gromadzka – Ostrowska

  Okres trwania: 2008-2011

  MĄDRE ŻYWIENIE, ZDROWE POKOLENIE

  Projekt finansowany przez The Coca Cola Fundation, koordynowany przez Polskie Towarzystwo Dietetyki

  Kierownik projektu: dr inż. Danuta Gajewska

 • Projekty realizowane w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  Prowadzone w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności badania dotyczą zastosowania nowych technik i technologii oraz systemów kontroli i sterowania procesami technologicznymi, zapewniających jakość i bezpieczeństwo zdrowotne produkcji żywności. W ostatnich latach prowadzono badania mające na celu określenie wielkości strat i marnotrawstwa żywności oraz metod ich ograniczania w gastronomii i w zakładach przetwórczych.

  W zakresie oceny jakości żywności w katedrze wiele badań uwzględnia oprócz składu podstawowego żywności, skład kwasów tłuszczowych, profil związków lotnych oraz właściwości przeciwutleniające różnych surowców, zarówno pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, jak również ich zmiany podczas procesów technologicznych, a w szczególności procesów gastronomicznych. Wśród innych nurtów badawczych wymienić należy: badania nad przebiegiem poubojowej protelizy białek w mięsie wieprzowym czy badania bakterii probiotycznych i potencjalnie probiotycznych oraz ich wykorzystania w opracowaniu nowych, innowacyjnych produktów.

  PROJEKTY

  Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w celu poprawy cech i parametrów sensorycznych produktów przetwórstwa owoców i warzyw ekologicznych z uwzględnieniem zachowania składników odżywczych otrzymywanych produktów

  Badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego w 2017 r.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska
  Okres trwania: do grudnia 2018 r.

  Dodatkowe informacje pobierz tutaj

  Raport z badań pobierz tutaj.

  Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: Badania nad optymalizacją oraz rozwojem innowacyjnych rozwiązań w zakresie przetwórstwa w celu podnoszenia wartości prozdrowotnych produktów ekologicznych

  Badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego w 2017 r.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska
  Okres trwania: 01.07.2017 – 15.11.2017

  Dodatkowe informacje pobierz tutaj

  Raport z badań pobierz tutaj.

  ABC of Healthy Eating – ABC of Kids Nutrition and the awareness campaign in 8 major cities in Poland to develop guidelines on healthy eating for children 7-9 years old and increase their nutritional knowledge

  Projekt finansowany przez Fundation Carrefour

  Kierownik projektu: dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW

  Okres trwania: 2017 – 2018

  www.abczywienia.pl

  ABC Żywienia Dzieci

  Projekt finansowany przez Fundation Carrefour

  Kierownik projektu: dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW

  Okres trwania: 2016

  www.abczywienia.pl

  TECHNOLOGICZNE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA BAKTERII PROBIOTYCZNYCH DO PRODUKCJI SUROWYCH WĘDLIN DOJRZEWAJĄCYCH

  Nr NN 312 275435            

  Kierownik tematu ze strony SGGW: prof. dr hab. D. Kołożyn-Krajewska

  Okres trwania: 11.09.2008 – 11.09.2010                                               

  ZASTOSOWANIE MIKROBIOLOGII PROGNOSTYCZNEJ DO MODELOWANIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

  N R12 0097 06/2009

  Kierownik tematuze strony SGGW: Prof. dr hab. D. Kołożyn – Krajewska

  Okres trwania: 1.08.2009 – 31.07.2012

  OCENA EFEKTU GLIKOGENU RESZTKOWEGO NA JAKOŚĆ KULINARNEGO MIĘSA WIEPRZOWEGO

  N N312 216936

  Kierownik projektu: prof. dr hab. W. Przybylski

  Okres trwania: 2009-2011

  PROWADZENIE BADAŃ W PRZETWÓRSTWIE PRODUKTÓW ROŚLINNYCH, ZWIERZĘCYCH METODAMI EKOLOGICZNYMI

  Badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego w 2010

  EKOLOGICZNE METODY PRZETWÓRSTWA MIĘSA I WYROBU PRODUKTÓW MIĘSNYCH BEZ STOSOWANIA DODATKÓW AZOTANÓW I AZOTYNÓW Z UWZGLĘDNIENIEM WYDŁUŻANIA TRWAŁOŚCI PRZECHOWALNICZEJ TYCH PRODUKTÓW

  Okres trwania: kwiecień – listopad 2011

  OCENA ORGANIZACJI ŻYWIENIA W WARSZAWSKICH PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

  Kierownik projektu: dr inż. E. Czarniecka-Skubina

  Okres trwania:  1.04.2011 – 30.09.2011

  OCENA ORGANIZACJI ŻYWIENIA W WARSZAWSKICH PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PODLEGAJĄCYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWA

  Projekt przy współudziale Centrum Komunikacji Społecznej w Urzędzie m.st. Warszawy, w ramach kampanii społecznej „Wiem co jem”.

  Kierownik projektu: dr hab. inż. E. Czarniecka-Skubina

  Okres trwania:  1.04.2013 – 30.09.2013

  MODEL OGRANICZANIA STRAT I MARNOWANIA ŻYWNOŚCI Z KORZYŚCIĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA

  NCBiR Nr/IS-1/031/NCBR/2014 akronim MOST

  Kierownik projektu: prof. dr hab. D. Kołożyn-Krajewska

  Okres trwania:  2014-2017

  www.projektmost.niemarnuje.pl

 • Projekty realizowane w Katedrze Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

  W Katedrze Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej prowadzone są badania nad szeroko zakrojoną oceną jakości sensorycznej, wartości odżywczej oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności funkcjonalnej, ekologicznej i wygodnej. W zakresie żywności funkcjonalnej, na szczególne zainteresowanie zasługuje ocena właściwości prozdrowotnych składników bioaktywnych żywności, w tym żywności specjalnego żywieniowego przeznaczenia, substancji dodatkowych i suplementów diety. W zakresie żywności ekologicznej główne kierunki badań to prowadzenie doświadczeń polowych, doświadczeń w gospodarstwach produkcyjnych oraz doświadczeń „koszykowych” prowadzących do wykazania różnic w składzie surowców i produktów ekologicznych i konwencjonalnych, jak też ich wpływu na zdrowie człowieka. Kolejnym ważnym kierunkiem jest ciągłe doskonalenie metod analitycznych i sensorycznych w celu dokładnego zrozumienia mechanizmów wpływających na jakość żywności funkcjonalnej i ekologicznej. Warto zwrócić uwagę na badania żywności ekologicznej i konwencjonalnej prowadzone we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w celu poznania mechanizmów powodujących alergie i nietolerancje pokarmowe wśród konsumentów. Podjęte badania mają na celu zapobieganie celiakii oraz alergii pokarmowych u dzieci i dorosłych. Ważnym kierunkiem prac analitycznych prowadzonych w Katedrze jest również projektowanie składu, jakości i wartości odżywczej żywności funkcjonalnej i żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego. W obszarze badań sensorycznych realizowane są projekty związane z doskonaleniem jakości produktów żywnościowych uwzględniając oczekiwania konsumentów, wpływem przechowywania na właściwości sensoryczne produktów, określeniem emocji konsumentów względem produktów (FaceReader, Quick sensory methods), pomiarem reakcji neurofizjologicznych (Eye Tracking) oraz analizą wpływu kontekstu (imersji) i wirtualnej rzeczywistości na akceptację produktów/posiłków. Prowadzone są również badania łączące wyniki ocen sensorycznych z instrumentalnymi (elektroniczny nos, elektroniczny język, analizator obrazów).

  PROJEKTY

  STRATKIT – INNOVATIVE STRATEGIES FOR PUBLIC CATERING: SUSTAINABILITY TOOLKIT ACROSS BALTIC SEA REGION

  (WSPARCIE TECHNICZNE  DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO)

  Program: UE program Interreg Baltic Sea Region na lata 2014–2020

  Akronim: StratKIT

  R088

  Kierownik projektu: dr hab. Renata Kazimierczak

  Okres trwania: 1.01.2019 – 30.06.2021

  https://projects.interreg-baltic.eu/projects/stratkit-197.html

  SUSTAINABILITY IN PORK PRODUCTION WITH IMMUNOCASTRATION ERA-NET SUSAN

  (Zrównoważenie w produkcji wieprzowiny z uwzględnieniem immunokastracji) SUSAN/I/SuSI/02/2017, 01.09.2017-30.08.2020

  Akronim SuSI

  Okres trwania: 1.09.2017 – 31. 08.2020 ze zmianą do 28.02.2021

  Kierownik projektu: dr hab. Sylwia Żakowska-Biemans (01.09.2017 – 05.02.2020)

  Kierownik projektu: dr hab. Eliza Kostyra (05.02.2020 – 28.02.2021)

  ABC of Healthy Eating – ABC of Kids Nutrition and the awareness campaign in 8 major cities in Poland to develop guidelines on healthy eating for children 7-9 years old and increase their nutritional knowledge

  Projekt finansowany przez Fundation Carrefour

  Kierownik projektu: dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW

  Okres trwania: 2017 – 2018

  www.abczywienia.pl

  WELLBEING PROJECT (FOODS AND BEVERAGES, BEAUTY, HOME CARE)

  ESN – European Sensory Network, Partner Research Project, ESN-INP grant

  Kierownik projektu: Valérie Lengard Almli, Nofima

  Okres trwania: 2016 – 2018

  ABC Żywienia Dzieci

  Projekt finansowany przez Fundation Carrefour

  Kierownik projektu: dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW

  Okres trwania: 2016

  www.abczywienia.pl

  OPRACOWANIE TECHNOLOGII TOWAROWEJ UPRAWY AKTINIDII OSTROLISTNEJ (MINI KIWI) W WARUNKACH POLSKI CENTRALNEJ

  Projekt nr PBS3/A8/35/2015. NCBiR,

  Kierownik projektu: dr hab. Piotr Latocha, prof. SGGW

  Okres trwania: 2015-2019

  INNOVATIVE EDUCATION TOWARDS THE NEEDS OF THE ORGANIC SECTOR (INNOWACYJNA EDUKACJA DLA POTRZEB SEKTORA ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ)

  Program UE Erasmus + Strategic Partnerships

  Akronim EPOS

  2014-1-PL01-KA203-003392

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska

  Okres trwania: 1.09.2014 – 31.08.2016

  https://www.facebook.com/eposproject

  DOUBLE DEGREE MSC PROGRAM: ORGANIC AGRICULTURE AND FOOD SYSTEMS STUDIA MAGISTERSKIE (DOUBLE DEGREE ‘ROLNICTWO EKOLOGICZNE I SYSTEMY PRODUKCJI ŻYWNOŚCI)

  Program ELLS Fund for Incentives

  Akronim  EUR-Organic

  Grant 70/2014/e

  Kierownik projektu: dr Sabine Zikeli, University of Hohenheim, Niemcy

  Okres trwania: 1.1.2014 – 31.12.2016

  BADANIE WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNYCH PREPARATÓW JABŁKOWO – POLIFENOLOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE JABŁKA ODMIANY GOLD MILENIUM® Z PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ I KONWENCJONALNEJ

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, HORre-029-29-23/14 (93)

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska

  Okres trwania: 1.05-15.11.2014

  MEASURING TEMPORALITY OF SENSATIONS AND OF LIKING IN CONSUMERS

  ESN – European Sensory Network, Partner Research Project, ESN-INP grant

  Kierownik projektu: dr inż. Eliza Kostyra

  Okres trwania: 2014

  ANALIZA WPŁYWU RÓŻNYCH METOD AKTYWACJI GLEBY W UPRAWIE EKOLOGICZNEJ NA WARTOŚĆ ODŻYWCZĄ WARZYW POLOWYCH

  Akronim  BIOREWIT

  Program LIFE10 ENV/PL/661

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

  Okres trwania: 2012-2015

  http://www.biorewit.inhort.pl/pl/index.html

  ELABORATION OF THE BEST PRACTICE MODELS OF THE KNOWLEDGE TRANSFER FROM SCIENCE TO PRACTICE IN THE ORGANIC FARMING SECTOR (OPRACOWANIE NAJLEPSZYCH PRAKTYCZNYCH MODELI TRANSFERU WIEDZY Z NAUKI DO PRAKTYKI W SEKTORZE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO)

  Program UE Leonardo da Vinci Partnerships

  Akronim LOVEt 2

  2012-1-PL1-LEO04-281911

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska

  Okres trwania: 11.2012 – 07.2014

  http://lovet2.eu/consortium/partners/

  EKOLOGICZNE METODY PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW Z UWZGLĘDNIENIEM WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNYCH OTRZYMYWANYCH PRODUKTÓW

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska

  Okres trwania: 1.05– 15.11.2011

  PALATABILITY, SATISFACTION AND SATIATION OF BEVERAGES

  ESN – European Sensory Network, Partner Research Project, ESN-INP grant

  Kierownik projektu: dr inż. Eliza Kostyra

  Okres trwania: 2010 – 2011

  OPTYMALIZACJA PRODUKCJI WOŁOWINY W POLSCE, ZGODNIE ZE STRATEGIĄ „OD WIDELCA DO ZAGRODY”

  Nr projektu: PO IG.01.03.01-00-204/09

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe

  Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Wierzbicka, prof. nadzw. SGGW

  Realizacja badań w Katedrze: 2009-2014

  http://www.prooptibeef.pl

  BIOŻYWNOŚĆ – INNOWACYJNE, FUNKCJONALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

  Nr projektu: POIG.01.01.02-14-090/09

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w Działaniu 1.1 „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałaniu 1.1.2 „Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych”

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Olav Horbańczuk (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN)

  Realizacja badań w Katedrze: 2009-2013

  http://www.biozywnosc.edu.pl

  ORGANIC SENSORY INFORMATION SYSTEM (OSIS): DOCUMENTATION OF SENSORY PROPERTIES THROUGH TESTING AND CONSUMER RESEARCH FOR THE ORGANIC INDUSTRY

  Program UE FP7-SME

  Akronim: ECROPOLIS

  Kierownik projektu: dr inż. Sylwia Żakowska-Biemans

  Koordynator zadania: dr inż. Eliza Kostyra

  Okres trwania: 2009 – 2012

  SENSORY INTERACTION OF GLUTAMATE WITH MODEL FOOD MATRICES AND ITS EFFECT ON HEDONIC, QUALITATIVE AND TEMPORAL ASPECTS

  COFAG, Glutamic Acid Manufactures Committee Of The European Union

  Kierownik projektu: Baryłko-Pikielna Nina, Kostyra Eliza

  Okres trwania: 01.06.2005 – 30.11.2005   

  PROFICIENCY TESTING IN SENSORY ANALYSIS: DEVELOPMENT OF REFERENCE SAMPLES FOR PROFICIENCY TESTING

  ESN – European Sensory Network, Partner Research Project, ESN-INP grant

  Kierownik projektu: Baryłko-Pikielna Nina

  Okres trwania: 2004-2005


  PROJEKTY WDROŻENIOWE


  Opracowanie receptury i procesu produkcji wyrobów ciastkarskich z odroczonym terminem wypieku. Projekt realizowany w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, PARP

  Okres trwania: 11.12.2018-20.10.2019

  Kierownik projektu: dr inż. Anna Sadowska

  Zaprojektowanie innowacyjnych produktów funkcjonalnych w postaci koncentratu potraw o wysokiej wartości odżywczej i jakości sensorycznej przeznaczonych dla wegetarian w wersji spełniającej wymagania diety wegańskiej. Projekt realizowany w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, PARP

  Okres trwania: 05.10.2017- 04.05.2018

  Kierownik projektu: dr inż. Anna Piotrowska

  Opracowanie innowacyjnego prozdrowotnego napoju owocowego w postaci półpłynnej utrwalanego metodą zamrażania. Projekt realizowany w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, PARP

  Okres trwania: 17.04.2017-30.09.2017

  Kierownik projektu: dr inż. Anna Sadowska

   

  Opracowanie technologii produkcji funkcjonalnych wyrobów ciastkarskich o podwyższonej wartości odżywczej. Projekt realizowany w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, PARP

  Okres trwania: 07.06.2017- 30.11.2017

  Kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Świąder

  Opracowanie składu dodatku roślinnego stanowiącego uzupełnienie wody mineralnej. Projekt realizowany w ramach konkursu nr RPMP.01.02.03. – IP.01-12-065/17 OSI PRIORYTETOWEJ GOSPODARKA WIEDZY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020. DZIAŁANIE 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH. Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

  Okres trwania: 2017

  Kierownik projektu: dr inż. Monika Hoffmann

  Ocena jakościowych cech projektowanych funkcjonalnych koncentratów pieczywa o podwyższonej zawartości białka oraz o niskim indeksie glikemicznym, finansowanie – bony na innowacje

  Okres trwania: 2016

 • Projekty realizowane w Katedrze Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

  W Katedrze Badań Rynku Żywności i Konsumpcji realizowane jest zadanie badawcze „Rozwój rynku żywności w Polsce w kontekście zmian zachowań konsumentów i spożycia żywności”, którego celem jest monitorowanie rozwoju rynku żywności oraz diagnozowanie dokonujących się zmian i ich uwarunkowań.

  W celach szczegółowych uwzględniono: określenie tendencji w zakresie spożycia żywności, identyfikację uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw sektora żywnościowego oraz usług żywieniowych, wyjaśnianie procesu dokonywania wyboru żywności i usług przez konsumentów, oraz wskazanie i wyjaśnienie roli czynników determinujących funkcjonowanie rynku żywności i usług żywieniowych.

  Realizacja wymienionych celów zakłada prowadzenie badań w dziewięciu obszarach badawczych, odnoszących się do płaszczyzny konsumenta, dystrybutora i producenta. W obszarze badań konsumenckich istotne są analizy w zakresie zmian w poziomie i strukturze konsumpcji z uwzględnieniem roli środowiska gospodarczego i społecznego w ich warunkowaniu, zachowań konsumentów na rynku żywności oraz ich uwarunkowań, a także ocena rynku żywności i usług w aspekcie ochrony konsumenta z uwzględnieniem regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności oraz praw konsumentów. Kształtowanie się aktualnych trendów konsumenckich determinuje kolejne obszary badawcze, włączając problematykę zrównoważonej konsumpcji żywności z perspektywy różnych uczestników rynku i ich uwarunkowania, wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów żywnościowych oraz uwarunkowań makro- i mikroekonomiczne funkcjonowania łańcucha żywnościowego.

  Całość problematyki badawczej realizowanej w Katedrze Badań Rynku Żywności i Konsumpcji dopełniają analizy w zakresie diagnozy i perspektyw rozwoju usług gastronomicznych i hotelarskich oraz systemów identyfikacji produktów żywnościowych w procesie produkcji i dystrybucji oraz stopień ich wdrożenia w przedsiębiorstwach produkujących żywność.

  PROJEKTY

  “MARKETING, PROMOCJA ORAZ ANALIZA RYNKU: BADANIA W ZAKRESIE ANALIZY WARTOŚCI RYNKU PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH W POLSCE Z PODZIAŁEM NA WARTOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW PRODUKCJI ORAZ WSKAZANIE PRODUKTÓW O NAJWYŻSZYM POTENCJALE ROZWOJU”

  Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170 z późn. zm.). Decyzja z dnia 04.04.2023r (sygnatura DEJ.re.027.5.2023)

  Okres trwania: 1.05 – 30. 11.2023r

  Kierownik projektu: dr hab. Sylwia Żakowska-Biemans, prof. SGGW

  Informacje dodatkowe pobierz tutaj.

  “MARKETING, PROMOCJA ORAZ ANALIZA RYNKU: ANALIZA WARTOŚCI I STRUKTURY RYNKU PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ W POLSCE, ZE SZCZEGÓLNYM OKREŚLENIEM WARTOŚCI JEGO POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ”

  Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 8 oraz lp. 7 załącznika nr 7 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. z 2015 r poz. 1170, Dz.U. z 2016 r. poz. 1614 oraz z 2017 r. poz. 1470) na podstawie decyzji z dnia 26.04.2019 r

  Okres trwania: 1.06 – 15. 11.2019 r

  Kierownik projektu: dr hab. Sylwia Żakowska-Biemans

  Informacje dodatkowe pobierz tutaj.

  Raport z badań pobierz tutaj.

  „ZRÓWNOWAŻENIE W PRODUKCJI WIEPRZOWINY Z IMMUNOKASTRACJI (SUSI)”

  Projekt finansowany Przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu ERA NET SUSAN, Nr Umowy SUSAN/I/SuSI/02/2017

  Okres trwania: 1.09.2017 r – 31. 08.2020 r

  Kierownik projektu: dr hab. Sylwia Żakowska-Biemans

  Informacje dodatkowe pobierz tutaj.

  MARKETING, PROMOCJA ORAZ ANALIZA RYNKU, ANALIZA RYNKU PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ W POLSCE, W TYM OKREŚLENIE SZANS I BARIER DLA ROZWOJU TEGO SEKTORA PRODUKCJI

  Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie § 8 ust. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 1170). Decyzja z dnia 26.05.2017 r (sygnatura HOR.re.027.6.2017)

  Okres trwania: 1.06 – 30. 11.2017 r

  Kierownik projektu: dr inż. Sylwia Żakowska-Biemans

  Informacje dodatkowe pobierz tutaj.

  Raport z badań pobierz tutaj.

  BIOPRODUKTY, INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA PROZDROWOTNYCH PRODUKTÓW PIEKARSKICH I MAKARONU O OBNIŻONEJ KALORYCZNOŚCI

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

  Zadanie 1 – „Analiza rynku produktów zbożowych i zachowań konsumentów”

  Kierownik zadania: dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz, prof. nadzw. SGGW

  Okres trwania: 2013-2015

  http://www.bioprodukty.sggw.pl/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx

  OCENA KONSUMENCKA I ŻYWIENIOWA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW POCHODZĄCYCH Z UPRAW EKOLOGICZNYCH

  Projekt realizowany w ramach inicjatywy EUREKA; Nr E!6855 ECORAW/2013

  Kierownik: dr Maria Jeznach

  Okres trwania: 2013-2015

  BIOŻYWNOŚĆ – INNOWACYJNE, FUNKCJONALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

  Zadnie 1 – „Badania konsumenckie i eksperckie”

  Kierownik zadania: prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

  Zadanie 8 – „Marketing i promocja wytwarzanych surowców i produktów obejmujący promocję znaków towarowych oraz analizę konkurencyjności przedsiębiorstw produkujących żywność wysokiej jakości na rynku krajowym i zagranicznym”

  Kierownik zadania: prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

  Okres trwania: 2009-2014

  OPTYMALIZACJA PRODUKCJI WOŁOWINY W POLSCE, ZGODNIE ZE STRATEGIĄ „OD WIDELCA DO ZAGRODY

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

  Zadanie 1 – „Analiza popytu na mięso wołowe w Polsce”

  Kierownika zadania: prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

  Okres trwania: 2009-2014

  AKCEPTACJA ŻYWNOŚCI PROBIOTYCZNEJ A CECHY PSYCHOSPOŁECZNE KONSUMENTÓW

  Projekt promotorski – finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, Nr  N N312 253840

  Kierownik: dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz, prof. SGGW

  Okres trwania: 2011-2013

  UWARUNKOWANIA WYBORU I KONSUMPCJI MIĘSA W POLSCE – DIAGNOZA I PROGNOZY

  Projekt habilitacyjny – finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, Nr N N112 393840

  Kierownik: dr inż. Małgorzata Kosicka-Gębska

  Okres trwania: 2011-2013

  AKCEPTACJA NOWYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH I JEJ UWARUNKOWANIA A INNOWACYJNOŚĆ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

  Projekt finansowany przez MNiSW, Nr N N112 301338

  Kierownik: dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz, prof. nadzw. SGGW

  Okres trwania: 2010-2012

  SYSTEM INFORMACJI SENSORYCZNEJ NA POTRZEBY RYNKU ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ (Organic Sensory Information System)

  Akronim ECROPOLIS

  7. PR UE No 218477

  Kierownik: dr inż. Sylwia Żakowska-Biemans

  Okres trwania: 2009-2012

  COUNTERING DIET-RELATED DISEASES THROUGH COMPETITIVE REGIONAL AGROFOOD AND PHYSICAL ACTIVITY CLUSTERS AFRESH

  7 Program Ramowy, obszar „Możliwości” (Capacities), Nr 266181

  Kierownik: dr hab. Krystyna Rejman

  Okres trwania: 2009-2012

  OPRACOWANIE NOWEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI WYROBÓW CZEKOLADOWANYCH

  Program EUREKA E!4449 AKTINIDIA, finansowany przez NCBiR

  Kierownik: dr Maria Jeznach

  Okres trwania: 2009-2011

 • Projekty realizowane w Katedrze Techniki i Projektowania Żywności

  Działalności naukowo badawcza Katedry Techniki i Projektowania Żywności koncentruje się wokół tworzenia nowych jak również implementacji innowacyjnych światowych technologii przetwórstwa surowców roślinnych i zwierzęcych. W Katedrze prace badawczo wdrożeniowe prowadzone są w oparciu o najwyższe standardy jakościowe, uwzględniając wytyczne z zakresu prawidłowego żywienia człowieka zgodnie z misją macierzystej jednostki tj. Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka. Katedra posiada rozbudowane zaplecze analityczno-technologiczne oraz maszynowe.

  Katedra Techniki i Projektowania Żywności jako jednostka Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie posiada doświadczenie w prowadzeniu badań jak i ich upowszechnianiu w renomowanych czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor. Wyniki prac badawczych prowadzonych w Katedrze znalazły zastosowanie w przemyśle jak również zostały podane ochronie patentowej. Pracownicy Katedry realizują projekty badawczo-rozwojowe m.in. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jak również projekty naukowo badawcze.

  Nowoczesne metody badawcze, aparatura badawcza najwyższej klasy oraz szeroka współpraca z zakładami z branży przemysłu spożywczego spowodowały, iż Katedra Techniki i Projektowania Żywności jest jedną z wiodących jednostek w obszarze innowacyjnych badań nad jakością żywności oraz możliwościami jej wykorzystania w celu poszerzania oferty asortymentowej produktów spożywczych.

  Katedra tworzy nowe produkty spożywcze zgodnie ze współczesnymi trendami w technologii żywności, wdraża nowe technologie produkcji i przetwórstwa żywności jak i projektuje nowe technologie produkcji i przetwórstwa żywności, z uwzględnieniem nowoczesnych systemów pakowania produktów.

  PROJEKTY

  BIOPRODUKTY, INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA PROZDROWOTNYCH PRODUKTÓW PIEKARSKICH I MAKARONU O OBNIŻONEJ KALORYCZNOŚCI

  Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Projekty Rozwojowe.

  UDA-POIG.01.03.01-14-041/12

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Rozbicki

  Okres trwania: 01.06.2013 r. – 30.09.2015

  http://bioprodukty.sggw.pl/

  OPTYMALIZACJA PRODUKCJI WOŁOWINY W POLSCE, ZGODNIE ZE STRATEGIĄ „OD WIDELCA DO ZAGRODY”

  POIG.01.03.01-00-204/09

  Program operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1. Projekty Rozwojowe.

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Wierzbicka, prof. nadzw. SGGW

  Okres trwania: 01.10.2009 – 30.11.2015

  http://www.prooptibeef.pl/

  BIOŻYWNOŚĆ – INNOWACYJNE, FUNKCJONALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

  POIG.01.01.02-14-090/09

  Projekt realizowany w ramach Działania 1.1.2. PO IG 2007-2013 Badania i Rozwój nowoczesnych technologii przez konsorcjum naukowo-przemysłowe – współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w Działaniu 1.1 „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałaniu 1.1.2 „Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych”

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Olav Horbańczuk

  Koordynator Projektu w SGGW: dr hab. inż. Agnieszka Wierzbicka, prof. nadzw. SGGW

  Okres trwania: 1 luty 2009 – 31 grudnia 2015

  http://biozywnosc.edu.pl/