Komisja Etyki Badań Naukowych z Udziałem Ludzi

 • Skład Komisji Etyki Badań Naukowych z Udziałem Ludzi

  Przewodnicząca: dr hab. Małgorzata Drywień, prof. SGGW

  Zastępca Przewodniczącej: dr hab. Ewa Lange

  Dr hab. Dariusz Włodarek (lekarz medyczny, dietetyk i żywieniowiec)

  Dr n. med. Witold Klemarczyk (pediatra, gastroenterolog dziecięcy)

  Dr hab. Magdalena Górnicka (żywieniowiec)

  Prof. dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz  (żywieniowiec)

  Dr hab. Eliza Kostyra (żywieniowiec)

  Dr hab. Franciszek Kampka (etyk)

  Mgr Renata Chmielewska (pielęgniarka)

 • Regulamin

  Pobierz tutaj.

 • Adres składania wniosków

  KOMISJA ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH z UDZIAŁEM LUDZI

  Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  ul. Nowoursynowska 159 C, pok. 2131
  02-776 Warszawa

 • Dane do opłaty za rozpatrzenie wniosków

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa 

  Numer konta: 23 1240 6003 1111 0000 4944 2416

  W tytule przelewu: 507-40-780200-T00170-99 oraz nazwisko głównego autora wniosków