I miejsce wśród jednostek naukowych SGGW w kategorii ogólnej liczby punktów za publikacje